Scroll Top
Gradilište Lastavica

Funkcionalan i moderan stambeno-poslovni kompleks u samom centru Novog Beograda.
Radovi na izradi cementne košuljice 23.000m2 i mašinsko malterisanje 25.000m2

Tačno
23.000m²
cementne
košuljice
Render slika grdilista lastavica