Scroll Top
NAŠ TIM
Direktor
Nemanja Španović
Tehnička priprema, rukovodilac službe

Jelena Macura

Služba nabavke i komercijale, rukovodilac službe

Dušan Milanović

Služba finansija i administracije, rukovodilac službe

Maja Antić

Rukovodilac Projekta
Natalija Bjekić
Rukovodilac Projekta
Danijela Petrović
Tehnički rukovodilac operative
Milorad Vuković
inženjer tehničke pripreme
Nebojša Petarić
inženjer tehničke pripreme
Dragana Manasijević
inženjer tehničke pripreme
Marko Bokan
Inženjer tehničke pripreme
Miloš Matić
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME
Anđela Đorđević
Šef gradilišta
Boris Šehović
šef gradilišta
Bojan Bogdanović
šef gradilišta
Igor Ilić
šef gradilišta
Petar Vekić
šef gradilišta
Dušan Ljubojević
Komercijalista gradilišta
Nenad Radojičić
Poslovođa
Jelena Vukoje
Poslovođa
Radovan Erić

/

poslovođa
Janko Milosavljević
Poslovođa
Kostić Milisav
Poslovođa
Branimir Maksimović
poslovođa
Katarina Branković
Administrativni radnik
Maja Stojković
poslovođa
Zoran Ilić

/

poslovođa
Ljubiša Arsenović

/

POSLOVOĐA
Darko Rosić
vozač
Predrag Nenadović

/

magacioner
Ljubiša Brenjo
vozač
Milan Praća

/