Scroll Top

Zapošljavamo rukovodioca gradilišta

G1 Group d.o.o. je kompanija osnovana sa ciljem izvođenja celokupnih unutrašnjih i fasaderskih radova u građevinarstvu.

Okuplja tim mladih i perspektivnih ljudi spremih na sve izazove modernog građevinarstava.

Korišćenje novih materijala, praćenje svetskih trendova kao i formiranje potpuno novih vrednosti u upravljanju Projektima na tržištu Srbije su ciljevi kojima se vodimo u našem radu.

Zbog povećanog obima posla kompanija traži nove saradnike.

Ukoliko sebe prepoznajete kao dinamičnu, ambicioznu i odgovornu osobu, pozivamo Vas da se pridružite našem timu na sledećoj funkciji: Rukovodilac gradilišta – (1 izvršilac):

OPIS POSLA:

 • Planira, organizuje i rukovodi kompletnom realizacijom na građenju objekta, sa posebnim osvrtom na praćenje dinamike izvođenja radova
 • Organizuje, prati i kontroliše rad podizvođača
 • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i celokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu
 • Organizuje i vodi gradilišnu dokumentaciju
 • Izrađuje trebovanje potrebnog materijala, kao i analize mesečnih utrošaka istog
 • Kontroliše, odgovara i sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i primenu HTZ mera na samom gradilištu
 • Analizira i blagovremeno ukazuje na nedostatke ili neusaglašenosti projektne dokumentacije (PZI) o čemu sastavlja pisani izveštaj
 • Sačinjava izveštaje i elemente o pojavi nepredviđenih ili naknadnih radova koje blagovremeno dostavlja tehničkoj pripremi
 • Sarađuje sa tehničkom pripremom na izradi elemenata koji podrazumevaju dinamiku i rokove, tehničke parametre i uslove, reviziju cena i slično
 • Kao predstavnik izvođača radi na primopredaji objekta i izradi konačnog obračuna

USLOVI:

 • Diplomirani građevinski inženjer
 • Posedovanje licenci Inženjerske komore Srbije, prednost imaju kandidati koji poseduju licencu broj 410
 • Poznavanje softverskih programa: MS Office, AutoCad, MS Project, Radimpex paket
 • Radno iskustvo minimum 5 godina
 • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač

Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju i prijavi, zadržavamo diskreciono pravo da kontaktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Dostavljanjem prijave kandidat daje pristanak da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  CV u PDF formatu